• Ховд
 • Ховд

Ил тод байдал

Тендер

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер

2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

..

Төсөв санхүү

2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

..

Төсөв санхүү

2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Шилэн дансны мэдээлэл

Чандмань сумын ЗДТГ  -   <..

Төсөв санхүү

Чандмань сумын 2015 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөө

×À&a..

Тендер

2013-2015 оны тайлан

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

ОНХС-ийн тайлан

ХОВД АЙМ..

Тендер

Бүрэн дунд сургуулийн санхүүгийн мэдээлэл

2009 онд бүх нийтийн боловсролыг түргэн үр дүнд хүргэх санаачлага төслөөс: 28322293&..

Төсөв санхүү

Тайлан

..

Тендер

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 18.0%
  16
 • 3.4%
  3
 • 15.7%
  14
 • 55.1%
  49
 • 4.5%
  4
 • 3.4%
  3