СУМЫН ИРГЭДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН СУДАЛГАА

1.Даваажав Хосбаяр ИТХ-ын  төлөөлөгчөөр 2 удаа, дээд боловсролтой,  сумын ИТХ-ын дарга, тэргүүлэгч 

2.Бизъяа Догсом ИТХ-ын  төлөөлөгчөөр 3 удаа, дээд боловсролтой, сумын  Засаг дарга тэргүүлэгч

3. Зэвгээ Онолбаатар ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа, дээд боловсролтой, МАН-ын дарга, тэргүүлэгч

4. Дашдорж Мягмар ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 5 удаа дээд боловсролтой, тэргүүлэгч

5. Тоочхүү Түвшинбаяр ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа  бүрэн дунд боловсролтой, багийн Засаг дарга, тэргүүлэгч

6. Борхүү Чинбат ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа дээд боловсролтой,  тэргүүлэгч

7. Даш-Очир Тулга ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа бүрэн дунд боловсролтой,  тэргүүлэгч

8. Даржаа Жунай ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 3 удаа  дээд боловсролтой, багийн Засаг дарга

9. Түдэв Ганхуяг ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа, бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч

10.Түдэв Пүрэвжав ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 4 удаа дээд боловсролтой, төлөөлөгч

11.Доржсүрэн Чулуунжав ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа бүрэн бус дунд боловсролтой төлөөлөгч

12. Доржоо Анхбаяр ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 2 удаа бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч

13.Баатар-Аюуш Батцэнгэл ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 2 удаа бүрэн  бус дунд боловсролтой  төлөөлөгч

14. Даваажав Идэрзаяа ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа, бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч

15. Дарьбазар Ганбат ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа бүрэн  бус дунд боловсролтой, төлөөлөгч

16. Дорж Алтангадас  ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1  тусгай  дунд боловсролтой, төлөөлөгч

17. Давгажанцан Нүрзээ ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 2 удаа,бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч

18. Хаажаа Чимэднамжил ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа,тусгай дунд боловсролтой, төлөөлөгч

19. Идиш Оюунцэцэг ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 2 удаа, дээд боловсролтой, төлөөлөгч

20 Балт Мөнхбаатар  ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа, бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч

21.Содномбар Цэрэнчимэд ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 1 удаа,бүрэн дунд боловсролтой, төлөөлөгч