Олон үндэстэн ястны өв соёлыг сэргээн хөгжүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилго бүхий аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Алтан өв” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 дугаар сарын 30-ны өдөр “Чандмань сумын өв соёлын өдөр” ХДТ-ын өмн..

Мэдээ

ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГУУЛИЛТ БОЛЛОО

Аймгийн Засаг дарга Д.Цэвээнравдан Чандмань сумын иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзлаа.

Сумын хамгийн алслагдсан баг Сүлжээ багт нээлттэй хаалганы...

ХХОАТ -ын тухай хуульд заасны дагуу хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэх иргэний тайланг сумын татварын алба 2015.02.10 хүртэл хугацаанд хүлээн авч байна.