Аяны нээлт боллоо.

Сумын хэмжээнд зуншлага тааруу, өвөлжилт хаваржилт хүндрэх төлөвтэй байгаа тул малчдад учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Малчиддаа тусалъя" сайн санааны аяны нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Нээлтийн үйл ажиллагаанд сумын удирлагууд, байгууллагуудын дарга эрхлэгч нар оролцлоо. Мөн Аймгийн Засаг даргын хандиваар ирсэн 200 боодол өвсийг хүлээн авлаа