2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

                                                                ИТХ-ын 2017 оны ээлжит 4 дүгээр 
                                                                хуралдааны .... тоот тогтоолын ... хавсралт
       
       
2018 ОНД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
д/д Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил Эхлэх дуусах хугацаа 2018 оны төлөвлөгөө
Хөрөнгө оруулалт Х  
1 Засаг дарга     
1.1 Хөрөнгө оруулалт Х  
Шилжих хөрөнгө оруулалт Х  
 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт  2018         52,400.0
1.1.1 Ахмадын байр барих 2018         33,400.0
1.1.2 Сүм-Өвсний фонд хүртэл цахилгааны шугам татах 2018           4,000.0
1.1.3 Дотуур байрны зөөлөн эдлэл, ангиудын самбар шинэчлэх 2018           2,000.0
1.1.4 Баянхайрхан, Талын булаг багийн мал угаалгын ванн 2018            10,000
1.1.5 Хуц ухны хашаа барих 2018              3,000
1.2 Тоног төхөөрөмж              8,800.0
1.2.1 Цаг уурын өртөөний тохижилт 2018              500.0
1.2.2 Цэцэрлэгийн урлагийн заалны хөгжим, аппаратур 2018           1,000.0
1.2.3 Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж 2018           2,000.0
1.2.4 ЭМТ-ийн тоног төхөөрөмж 2018           5,000.0
1.2.5 Халуун усны байрны засвар 2018              300.0
1.3. Их засвар              7,000.0
1.3.1 Хуучин гэрэлтүүлгийн засвар 2018           1,500.0
1.3.2 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, ногоон байгууламжийн засвар 2018           2,200.0
1.3.3 Сургуулийн гүний худгийн засвар 2018              800.0
1.3.4 Жаргалант, Тахилт багуудын мал угаалгын ванны засвар 2018           1,000.0
1.3.5 Тахилт багийн конторын халаалт засах 2018           1,500.0
1.4 Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ            20,980.0
1.4.1 Гамшгийн эрсдлийн сан 2018           2,000.0
1.4.2 Баяр наадмын зардал 2018           6,000.0
1.4.3 Хорьтын даргын хөтөлбөр 2018           1,200.0
1.4.4 Спорт урлагийн бага наадам 2018           2,700.0
1.4.5 Өв соёлын өргөөний зардал 2018              480.0
1.4.6 Золбин нохой устгах төсөл  2018              600.0
1.4.7 Дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 2018           3,000.0
1.4.8 МАА-ын тогтвортой хөгжил хөтөлбөр 2018           5,000.0
1.5 Хөрөнгө оруулалтын нөөц  2018           2,239.0
   Зардлын нийт дүн            91,419.0
  Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр           91,419.0
  Аймгийн ОНХС-аас авах санхүүжилт           91,419.0
       
       
  ЗАСАГ ДАРГА                                 /Б.ГАЛБАДРАХ/    
       
  САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА                   /С.ЦЭРЭНХАНД/